Estudi: Contribució dels projectes de cooperació descentralitzada a la implementació del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament

La contribució dels projectes de cooperació descentralitzada a la implementació del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament

L’objectiu d’aquest estudi és definir què és el dret humà a l’aigua i al sanejament i les obligacions que se’n deriven per després incidir en la seva implementació. Per això, es posen en valor diferents iniciatives i projectes de cooperació municipal descentralitzada dirigides a promocionar i garantir el dret humà a l’aigua i al sanejament (DHAS) i es mencionen determinades polítiques municipals que incideixen en la garantia efectiva del DHAS.

Descarrega Informe: La contribució dels projectes de cooperació descentralitzada a la implementació del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament.

Edició: 2015