CríTICs. El preu de l’abundància
  • critics-el-preu-de-abundancia-1
  • critics-el-preu-de-abundancia-2
  • critics-el-preu-de-abundancia-3
  • critics-el-preu-de-abundancia-4
  • critics-el-preu-de-abundancia-5

CríTICs. El preu de l’abundància

Descripció: Aquesta aplicació, mitjançant un didàctic joc, vol donar-nos a conèixer els diferents elements que es veuen implicats en la producció d’un mòbil. Anant més enllà dels materials necessaris, ens fa veure com els interessos econòmics i polítics, per sobre de les comunitats i dels territoris afectats, s’entrecreuen en aquest procés. CriTICs és una reflexió crítica del cicle de vida d’un mòbil, des de l’extracció de minerals, passant per la manufactura, fins a la res estructurada fase de reciclatge en els nostres temps.

Descarrega CríTICs. El preu de l’abundància al Play Store

Edició: 2013