ESFeres8: Inventari de vies jurídiques existents a Espanya i al Sistema Internacional per a determinar la responsabilitat d’empreses petrolífires estrangeres per danys ambientals

ESFeres8: Inventari de vies jurídiques existents a Espanya i al Sistema Internacional per a determinar la responsabilitat d’empreses petrolífires estrangeres per danys ambientals.

La realitat que avui dia es viu a la regió amazònica de l’Equador és molt més complexa que la que es reflecteix als mitjans de comunicació privats i les declaracions que es fan des del Govern central, ja que aquesta zona de l’Equador ha estat terriblement afectada per les extraccions petrolíferes, provocant danys irreversibles al seu interior, portant conseqüències i buits legals que han estat identificats en aquesta investigació.

Descarrega l’estudi ESFeres8: Inventari de vies jurídiques existents a Espanya i al Sistema Internacional per a determinar la responsabilitat d’empreses petrolífires estrangeres per danys ambientals

Edició: Desembre 2010.