Estudi de tecnologies apropiades per abastament d’aigua rural al Districte de Funhalouro, Moçambic