ESFeres 02: Inversions de tothom, aigua per a uns quants