Presentació del grup

Amb la idea de replicar les experiències adquirides a Yaoundé (Camerun) en la millora de barris marginals de teixit informal a través de processos de millora evolutius dels serveis urbans i, aprofitant l’assessoria que realitza l’associació per a la ACCD en la zona rural de Inhambane es va iniciar a la fi de 2006 la creació del nou grup i projecte en la capital de Moçambic, Maputo.

Un cop realitzades les activitats d’identificació i preparació de la base de treball. Ara mateix tenim diferents projectes a les ciutats de Maputo i a Inhambane.

Presentació projectes a Maputo

1 – Compostant – Educació i Acció Ambiental: experiència pilot al Jardí Botànic Tunduru

En aquest projecte es proposen dues línies de treball interdependents al llarg de tota l’execució: compostatge i educació ambiental. Amb la primera, es contribuirà a la millora de la gestió del residu orgànic al Jardí Botànic Tunduru. Un procés de reciclatge permetrà l’obtenció d’una nova matèria primera per a l’enriquiment dels sòls, el compost. Amb la segona, es promourà la millora de les capacitats institucionals a través d’un cicle de formació dirigit a l’equip del jardí. Al seu torn, es fomentarà la responsabilitat ambiental entre la ciutadania de Maputo a través d’activitats de sensibilització. Aquestes tindran com a escenari clau una sèrie d’emplaçaments dins del jardí que seran objecte de millores estructurals durant la intervenció.

Estratègia i metodologia d’intervenció
L’estratègia de la intervenció pretén fomentar la gestió sostenible del Municipi de Maputo a través de l’augment de les capacitats locals i la conscienciació ciutadana per a la millora de la qualitat de vida ambiental.
Això és possible gràcies a una metodologia clara, promovent el desenvolupament del Jardí Botànic Tunduru com un espai natural sustentable dins del nucli urbà de la Ciutat de Maputo mitjançant dos resultats esperats com:

 • Incentivar millores en el reciclatge del residu orgànic al Jardí Botànic Tunduru mitjançant la implementació d’una iniciativa pilot de compostatge.
 • Impulsar accions d’Educació Ambiental que promoguin la creació d’espais de participació al Jardí Botànic Tunduru per a l’exercici de la responsabilitat ambiental ciutadana

Són diverses les accions implementades com a instal·lació de compostera pilot, cicle de formacions en la matèria, intercanvi d’experiències, millora i aprofitament dels espais i iniciatives d’educació ambiental, entre altres.

Més informació del projecte “Compostant-Educació i Acció Ambiental”
 

2 – Desenvolupament del compostatge mitjançant la implantació de millores amb enfocament de gènere

El projecte se centra en la gestió resilient dels residus orgànics a Maputo de manera integral, abastant més barris de l’“anell verd”, com és el Districte de Kamuvucuane aconseguint així una major cobertura i contribuint al seu desenvolupament mitjançant la implantació de millores en l’àmbit tècnic, social i mediambiental en els processos de generació de compostos recolzats en la comunicació social i amb un enfocament clarament feminista que reinvindica la posició sociopolítica, econòmica i cultural de la dona.

Després de dos anys treballant en compostatge, es busca fer un pas més en estabilitzar els processos de producció i comercialització d’abonament orgànic integrant la perspectiva de gènere de manera integral. Es desenvoluparan els mecanismes de comercialització del compost en mercats de Maputo i s’enfortiran les capacitats de les dones agricultores de la zona per a la gestió del compostatge. A més, es promourà l’enfortiment institucional dels moviments associatius i del municipi de Maputo en la gestió de residu orgànic. Totes les accions es duran a terme a través d’accions de sensibilització i donant gran importància a la comunicació.

Estratègia i metodologia d’intervenció

Busca contribuir al desenvolupament de la gestió del residu a la ciutat de Maputo, mitjançant la implantació de millores en l’àmbit tècnic, social i mediambiental en els processos de generació de compostos recolzats en la comunicació social i amb enfocament de gènere.

Això és possible gràcies a una metodologia clara, d’estabilitzar els processos de producció i comercialització d’abonament orgànic integrant la perspectiva de gènere es pretén aconseguir mitjançant la consecució de dos resultats definits:

 • Desenvolupar els mecanismes de comercialització del compost en mercats de Maputo
 • Enfortir les capacitats de les dones agricultores de la zona per a la gestió del compostatge

I també, de promoure l’enfortiment institucional dels moviments associatius i el municipi de Maputo en la gestió de residu orgànic incorporant el gènere com a eix transversal, a través de l’assoliment d’un únic resultat associat:

 • Implementar les planificacions estratègiques de les contraparts per a la transformació social de ciutats sostenibles.
Més informació del projecte “Desenvolupament del compostatge mitjançant la implantació de millores amb enfocament de gènere”

Presentació projectes a Inhambane

1 – Enfortiment de l’emprenedoria i moviment associatiu de les dones pageses.

S’ha impulsat l’economia local de les famílies pageses en situació de vulnerabilitat socioeconòmica del Municipi d’Inhambane. Per a això, es va plantejar l’enfortiment d’un grup de dones pageses de la societat civil per a lluitar contra la pobresa i la falta d’oportunitats. Es va facilitar l’apoderament de la dona rural a través de la creació de capacitats per a la gestió de negocis, relacionats amb la sobirania alimentaria i l’aprofitament de recursos locals.

Estratègia i metodologia d’intervenció
Per a contribuir a la reducció de la vulnerabilitat socioeconòmica de les dones pageses d’Inhambane, s’han treballat tres línies:

 • Enfortir el teixit associatiu de les dones pageses, amb la legalització del “Moviment de Dones Pro-Desenvolupament Rural del Districte d’Inhambane” (MMPDRDI); grup de 33 agricultores.
  S’han dut a terme assemblees i acompanyament en les activitats pròpies d’una organització de la societat civil. A més, es van desenvolupar Diagnòstics Rurals Participatius a les associacions de pagesos/as d’Inhambane, per a obtenir informació sobre la situació de la dona en el rural i els problemes/necessitats agropecuàries.
 • Enfortir i posar en pràctica de les capacitats emprenedores del grup de dones pageses, a través d’un programa de capacitacions teoricopràctiques. Les temàtiques van consistir en pràctiques agràries millorades i ecològiques, gestió financera, higiene/manipulació d’aliments i creació/administració d’empreses.
 • Desenvolupar les condicions per a la comercialització i promoció de productes locals sostenibles, mitjançant l’organització de fires municipals.

Més informació del projecte “Enfortiment de l’emprenedoria i moviment associatiu de les dones pageses”

 

2- Enfortir capacitats a la província d’Inhambane per a promoure la justícia de gènere (2020-2021)

El projecte té dues línies d’acció per a garantir el desenvolupament sostenible i inclusiu de la província d’Inhambane

 1. Enfortiment institucional de les Autoritats Locals i la UNAC (Unió Nacional de Pageses/us) utilitzant un enfocament integral de gènere per a promoure l’apoderament públic/privat de la dona pagesa.
  Formació contínua a les/us tècniques/us per a la posada en pràctica de l’enfocament de gènere en les seves polítiques locals amb la dona com a eix central del desenvolupament.
 2. Desenvolupament integral de les comunitats de Funhalouro, districte amb alta vulnerabilitat ambiental, econòmica i social; millorant l’accés a recursos naturals i estimulant la producció agrícola. Es facilitarà l’accés a l’aigua mitjançant rehabilitació d’infraestructures i enfortint els Comitès de gestió d’Aigua. Es promourà la sensibilització en higiene/sanejament per a millorar la salut comunitària. A més, es contribuirà a millorar la resiliència agro-econòmica de les comunitats amb el seguiment de pràctiques agropecuàries.

Estratègia i metodologia d’intervenció
En primer lloc, s’augmentaran les capacitats de les autoritats locals de Inhambane per a la implementació, monitoratge i avaluació de polítiques enfocades al desenvolupament local amb perspectiva de gènere.
Es treballarà conjuntament amb Punts Focals de Gènere dels districtes, a través d’un programa de capacitació contínua i un monitoratge de l’aplicació de les capacitats. Finalment, s’organitzarà un Seminari per a avaluar els resultats i millorar la implementació de l’estratègia de gènere en el sector agrari.

D’altra banda, es millorarà el desenvolupament rural de Funhalouro, amb la rehabilitació de fonts d’aigua i la formació/acompanyament de comitès de gestió d’aigua, que assegurin la seva sostenibilitat. Se sensibilitzarà sobre pràctiques d’higiene/sanejament adequades per a reduir malalties hídriques en la població.


A més, mitjançant suport tècnic a famílies pageses, es contribuirà a millorar la producció dels horts i la cria d’animals, (principals activitats productives i de resiliència).

Més informació del projecte “Enfortir capacitats a la província d’Inhambane per a promoure la justícia de gènere (2020-2021)”