A través dels projectes a l’Equador participem en les següents xarxes o plataformes: