Jornada 8 de octubre | Recuperemos los Servicios Públicos. ¡Defendamos la Vida!

Jornada 8 d’octubre | Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!

Jornada 8 d’octubre | Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!

Hasta la última gota | Episodio #3: La privatización del agua en Chile. Ya disponible en Ivoox y en Spotify

Fins l’última gota | Episodi #3: La privatització de l'aigua a Xile. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Fins l’última gota | Episodi #3: La privatització de l'aigua a Xile. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Fins l’última gota | Episodi #2: Les aigües tèrboles d’Agbar a Mèxic. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Hasta la última gota | Episodio #2: Las aguas turbias de Agbar en México. Ya disponible en Ivoox y en Spotify

Fins l’última gota | Episodi #2: Les aigües tèrboles d’Agbar a Mèxic. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.