Estudi sobre lideratge de la dona productora en les associacions camperoles de la província de Inhambane, Moçambic

Les desigualtats i inequitats, mantenen i exacerben les dificultats de les dones a l’hora d’exercir lideratge o simplement de participar.

Aquestes diferències les situen en un major desavantatge estructural dins del sistema, la qual cosa dificulta els seus processos de desenvolupament i autonomia.

El ”Estudio sobre liderazgo de la mujer productora en las asociaciones campesinas de la provincia de Inhambane” és el resultat d’una consultoria de gènere que ha consistit a realitzar un diagnòstic sobre la participació i el lideratge femení en les associacions camperoles i sobre la base d’aquest realitzar unes “recomanacions per a fer costat a les dones camperoles d’una forma més eficaç dins del moviment camperol perquè sigui més sostenible, per tant, esperem que aquest estudi ens proporcioni recomanacions per a millorar l’enfocament de gènere en les intervencions que realitzem amb les associacions i moviments camperols”.

La consultoria es va dur a terme entre els mesos de febrer i març del 2022, a la Província de Inhambane, Moçambic i, d’acord amb els requeriments, es van analitzar:

  1. Els mecanismes de participació de les dones en els moviments pagesos i associatius.
  2. Tipus de lideratge i nivells d’influència dins de les associacions.
  3. Nivell d’acceptació de les decisions de les dones lideresses en les associacions pageses, per part dels seus membres (dones/homes).
  4. La capacitat/disponibilitat de les dones per a exercir el lideratge, sobre la base de la càrrega de treball reproductiu i comunitari.
  5. Les barreres i dificultats de les dones pageses per a exercir el seu lideratge en les associacions.

El diagnòstic és el resultat d’una anàlisi de gènere dut a terme a la província de Inhambane (Moçambic), lloc on ESF desenvolupa un programa des de l’any 2018, que ha facilitat els contactes i l’execució d’aquest estudi. El propòsit era descobrir les diferències, les desigualtats de gènere i les relacions que s’estableixen entre homes i dones en funció del seu rol social, poder de decisió i accés a diferents recursos.

Podeu descarregar l’estudi des d’aquest enllaç.

La realització de l’estudi ha comptat amb la col·laboració del centre d’Estudis Africans (CEA).