Termes de referència: Avaluació externa del projecte a Moçambic finançat per l’ACCD

Termes de referència: Avaluació externa del projecte a Moçambic finançat per l’ACCD

L’Associació Internacional d’Enginyeria Sense Fronteres llancem els termes de referència d’una consultoria per dur a terme l’avaluació externa del projecte que l’entitat du a terme a Moçambic, a la provincia d’Inhambane, al districte de Funhalouro “Enfortir les capacitats a la província d’Inhambane per augmentar la resiliència davant de la pandemia de la Covid-19, promovent la justícia de gènere (ACC010/20/000059)”.

Productes esperats

S’inclouran els següents elements:

 1. Informe d’especificació metodològica
 2. Informe de treball de camp
 3. Informe d’avaluació preliminar
 4. Informe final d’avaluació. Aquest informe inclourà resultats, conclusions, lliçons apreses i recomanacions.
 5. Informe executiu

Perfil requerit

L’avaluador o equip avaluador pot estar format per un o un grup d’experts amb els següents perfils i qualificacions:

 • Qualificació i formació de l’equip de consultors en anàlisi i tècniques quantitatives i qualitatives de dades.
 • Coneixement del context cultural, social i polític i del marc jurídic moçambicà
 • Experiència demostrable en avaluacions amb un enfocament de gènere i drets humans (EBGiDH).
 • Forta experiència en l’avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament, principalment projectes centrats en el sector agrícola i de l’aigua i el sanejament; (mínim 5 anys)
 • Coneixement dels principis de la gestió del cicle de projectes i els mètodes de treball;
 • El coneixement del portuguès és essencial i la capacitat d’escriure informes seria un avantatge.
 • L’experiència en la realització d’avaluacions i/o estudis de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) serà un valor afegit.
 • Experiència en la realització d’avaluacions i/o estudis a Moçambic, preferentment a la província d’Inhambane;
 • En el cas d’un equip d’avaluació, la seva composició d’experts ha de ser equilibrada, de manera que els diferents aspectes de l’avaluació del projecte (mètodes i tècniques d’avaluació), tal com s’estableix en aquests ToR, incloses les qüestions transversals, estiguin totalment coberts;
 • Experiència demostrable i especialització en metodologies participatives.

Condicions laborals de l’oferta

L’avaluació es realitzarà durant un període aproximat de 10 setmanes.

Els terminis d’avaluació així com les dates de lliurament dels informes es fixaran en el contracte a signar amb l’assessor avaluador. L’informe final no es lliurarà més enllà del 30 de setembre de 2022.

L’avaluació té un pressupost de 603.500,00 MZN amb impostos inclosos, que ha d’incloure totes les despeses, tant els costos d’operació com les despeses per a la realització del treball de camp. Aquests honoraris inclouen els honoraris del taxador, les traduccions, els desplaçaments, l’allotjament i altres despeses d’explotació incorregudes per l’equip en la realització de l’avaluació.

Referències per contactes

La proposta tècnica ha de contenir almenys la informació següent:

 • Metodologia de treball detallada; Aquesta secció es considera molt important, s’espera que l’equip d’avaluació detalli la metodologia suggerida per respondre les preguntes d’avaluació segons la llista de fonts de verificació, informació útil i actors.
 • Pla de treball amb el teu calendari
 • Pressupost detallat i
 • Currículums dels membres de l’equip avaluador

Candidatures

Les persones interessades poden enviar la seva proposta a uxia.brasa@esf-cat.org indicant en l’ assumpte “Avaluació externa final del projecte ACCD”.

Data límit de recepció de candidatures: 13/06/2022

Descarrega els termes de referència complets aquí.