Termes de referència: Mapeig d’iniciatives comunitàries i col·lectius entorn de l’aigua a l’Area Metropolitana de Barcelona

Mapeig d’iniciatives comunitàries i col·lectius entorn de l’aigua a l’Area Metropolitana de Barcelona

Objectius

El principal objectiu de l’informe és Identificar, conèixer i descriure el funcionament les iniciatives comunitàries entorn de l’aigua existents a Barcelona i Area Metropolitana de Barcelona.
S’analitzara els actors que treballen entorn de l’aigua a l’AMB En l’informe volem identificar les iniciatives comunitàries en funcionament, els eixos de treball i el potencial de treball comunitari entorn de l’Aigua a l’Area Metropolitana de Barcelona.

Contingut

  1. Revisió mapa coincidim i mapeig fet al 2018
  2. Marc d’anàlisi d’iniciatives comunitàries a l’AMB al voltant de l’aigua
  3. Recerca d’iniciatives comunitàries existents a l’AMB
  4. Listat iniciatives comunitàries al cvoltant de l’aigua a l’AMB i actors implicats
  5. Entrevistes iniciatives comunitàries i caracterització de les mateixes i del seu funcionament
  6. Conclusions i reflexions

Metodologia

Es partirà del mapatge fet l’any 2018 a la plataforma Coincidim, i es complementarà amb una definició del marc d’anàlisi per incloure iniciatives comunitàries i col·lectius no inclosos al mapatge. Es demana un treball inicial de recerca i llistat d’actors per a la selecció d’iniciatives rellevants per a l’estudi; aquesta revisió es farà amb el suport de l’equip coordinador de l’estudi.

Definició d’un qüestionari/entrevista per tal d’analitzar i caracteritzar les iniciatives. Realització i sistematització de les entrevistes. I per últim un anàlisi dels tipus d’experiències i potencial de treball comunitari en el camp de l’aigua a l’AMB.

Suggeriment de casos que l’equip ha pensat:

  • Rec Comtal
  • Fonts collserola
  • Aliança Contra la Pobresa Energètica
  • SOS Baix Llobregat

Cronograma

Entrega i producte esperat

Cal entregar un informe final i col·laboració en el retorn a les iniciatives identificades.

Pagament

El pagament es farà un cop entregat l’informe mitjançant transferència bancària.
Cost del servei: 1.750,00 € amb IVA inclòs.

Candidatures

Les persones o organitzacions interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae (o experiència de l’organització) en arxiu pdf a: aigua@esf-cat.org indicant la referència REF: MapeigActors

Data límit de presentació de candidatures: 20 de Maig de 2022.

Descarrega els Termes de Referència en PDF.