Nuevo estudio: El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6

Nuevo estudio: El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6

Aquest estudi té per objecte analitzar les eines previstes en les Agendes de Desenvolupament per a garantir i promoure el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS), reconegut per l’Assemblea General de Nacions Unides (AGNU) el 2010. Aquests són els ja passats Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i els vigents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), tots dos redactats en el marc de l’Agenda de Desenvolupament 2015 (AD 2015) i l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 (ADS 2030), respectivament.

L’estudi pretén fer analitzar les Agendes de Desenvolupament de les Nacions Unides, més en concret el seu contingut respecte a l’aigua. L’anàlisi que es fa en aquest estudi no sols es limita a una revisió del ODS 6 (àmbit del monitoratge i compliment de les metes), sinó que també integra una visió crítica del paper del Sistema de les Nacions Unides en la construcció d’Agendes Mundials de Desenvolupament, especialment de les polítiques sobre l’aigua. La crítica es fonamenta en l’experiència en el seguiment de les polítiques internacionals dominants pel que fa a la gestió dels serveis d’aigua i sanejament.

Aquest estudi mostra la visió crítica en les polítiques que impulsen les Agendes de Desenvolupament, partint de la base que el Sistema de les Nacions Unides no ha assumit una postura clara i ferma respecte a l’aigua i el sanejament, i que les lògiques de pressió poden condicionar la formulació de les agendes internacionals que –en teoria– han de garantir el compliment del DHAS i respectar les resolucions assumides.

Finalment, s’afegeix una crítica amb visió feminista a l’ADS 2030 i en concret al ODS 6, sota la premissa que aquests instruments internacionals també han de garantir la igualtat entre gèneres i erradicar desigualtats entre grups de la població.

Descarrega aquí l’estudi