Presentem l’estudi: La salut de les persones afectades per l’accés a l’habitatge i la pobresa energètica

La salut de les persones afectades per l’accés a l’habitatge i la pobresa energètica

El pròxim 14 de desembre a les 218, presentarem a la Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, 08014 Barcelona), el tercer informe que hem realitzat conjuntament la PAH de Barcelona, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals (Observatori DESC) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Aquest informe s’emmarca dintre de la sèrie de “Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en salut a Barcelona” i pretén aprofundir en la salut de les persones afectades per problemes relacionats amb l’accés econòmic a un habitatge o als subministraments bàsics.

Davant la falta d’estudis oficials sobre aquesta problemàtica, hem realitzat l’informe utilitzant com a població d’estudi els membres de la PAH i/o de l’APE que han acceptat respondre un qüestionari d’uns 40 minuts de duració subministrat cara a cara per persones voluntàries cada dilluns a la seu de la PAH i cada 2 dimecres a la seu de l’APE. El qüestionari inclou 247 preguntes sobre aspectes demogràfics i econòmics, preguntes sobre el seu habitatge i la problemàtica associada, sobre l’ús de subministraments i problemes associats sobre la mateixa salut i la salut d’un dels infants de la llar entre 6 i 14 anys escollit aleatòriament.

Us hi esperem!