Memòria d’activitats 2017

Us presentem la Memòria d’Activitats 2017

Al document trobareu un recull de les activitats executades als Projectes Sud així com de l’evolució de les Campanyes al Nord al llarg de 2017. Trobareu també la informació i les activitats dels grups territorials de Tarragona i Girona i dels grups Gènere, CoopLocal i Universitat. A més a més, trobareu la informació econòmica amb els comptes auditats on es reflecteixen els ingressos i les despeses de l’entitat.

La memòria d’activitats va ser aprovada a la darrera assemblea de socis i sòcies.

Descarrega la Memòria d’Activitats 2017.