Manual para el estudio de la fertilidad de suelos agrícolas

El Manual para el estudio de la fertilidad de suelos agrícolas també és una eina enfocada a facilitar l’espai d’enfortiment i empoderament dels camperols i camperoles però, en aquest cas, entorn de la fertilitat i ús del sòl agrícola. Tot això a través de la presa, preservació i anàlisi de mostres de sòl, de la interpretació dels resultats i la presentació d’algunes alternatives per a l’ús del sòl, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat dels sòls i la naturalesa i de millorar les condicions socioeconòmiques i ambientals de la població de la província d’Orellana.

Aquest manual és fruit del treball de l’equip tècnic del Govern Autònom Descentralitzat de la Província d’Orellana (GADPO) i de les voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) en el marc del projecte “Promoción de la gestión comunitaria para una agua segura en el sector rural de Orellana (Ecuador)”.