Convocatòria plaça de Tècnica de Comunicació

Convocatòria plaça de Tècnica de Comunicació

Enginyeria Sense Fronteres necessita incorporar un/a tècnic/a de comunicació a Barcelona en el marc del projecte “Dret a l’habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social” que assumeixi les tasques comunicatives a l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).

Es requereix:

 • Llicenciatura o grau superior en ciències de la comunicació, periodisme o similar. Es valorarà formació específica en disseny gràfic, audiovisuals i gestió de premsa.
 • Ple domini de les xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram i Web (wordpress).
 • Experiència en planificació de l’estratègia comunicativa d’una entitat / moviment social.
 • Experiència en coordinació d’equips de persones voluntàries.
 • Experiència en organització d’actes públics i accions d’incidència.
 • Experiència en gestió de premsa i organitzacions de rodes de premsa.
 • Motivació per als drets humans i el dret a l’energia.
 • Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
 • Capacitat de comunicació i relacions públiques.
 • Capacitat organitzativa per gestionar i coordinar la comunicació de diferents canals i perfils.
 • Capacitat d’assimilació, síntesi i gestió d’un volum significatiu d’informació de diferents entitats i campanyes.
 • Bon desenvolupament de treball sistemàtic i en equip.
 • Capacitat de treball intensiu en campanyes d’incidència.
 • Català (Nivell C) i castellà escrit i parlat.

Es valorarà:

 • Coneixements del món associatiu.
 • Experiència en moviments socials i associacionisme.
 • Flexibilitat horària.
 • ​Es valorarà coneixement bàsic en normativa i polítiques en matèria energètica i drets dels consumidors.

Tasques a realitzar:

La persona seleccionada serà responsable de realitzar i dinamitzar les següents tasques:

 • Gestió i elaboració dels continguts digitals corporatius de l’APE (web, emailing, xarxes socials, vídeos, material gràfic, etc).
 • Gestió de les campanyes de difusió a xarxes socials, disseny de campanyes sobre pobresa energètica.
 • Dinamització i moderació de comentaris de les xarxes socials de l’entitat.
 • Redacció de notes al web, notes de premsa, comunicats, etc.
 • Disseny i aplicació d’estratègies de màrqueting i campanyes online per a la promoció i la difusió de l’entitat.
 • Gestió d’incidències i actualització de webs.
 • Anàlisi de l’evolució de les visites i de l’ús de les plataformes digitals. Millora del SEO comunicatiu.
 • Coordinació equips de comunicació de l’APE, sessions de formació participativa i apoderament.
 • Gestió dels mitjans de comunicació i de les persones entrevistades.
 • Altres tasques relacionades amb l’àrea de comunicació de l’entitat.
 • Acompanyament/suport a les portaveus d’APE de Barcelona.
 • Organització d’actes públics i rodes de premsa, en especial de la part comunicativa i de difusió.

S’ofereix:

 • Treball en un entorn dinàmic, en l’àmbit de les entitats socials i l’economia social i solidària. Figura tècnica de tasques diverses, que combina treball d’oficina i el dia a dia de les entitats, que permet donar suport i aprendre a les entitats socials.
 • Jornada laboral: 20h a la setmana, amb flexibilitat horària.
 • Retribució: 1.078 € bruts mensuals (12 pagues).
 • Contracte: sis mesos, amb possibilitat de continuïtat durant 2 anys.

Incorporació: setembre 2022.

Interessats/es: feu arribar el vostre currículum vitae indicant la referència “tècnica comunicació”, a l’adreça energia@esf-cat.org abans del 17 juliol de 2022.