Termes de Referència: Estudi sobre migracions ambientals causades pels impactes del Canvi Ambiental Global

Oferta finalitzada | Termes de Referència: Estudi sobre migracions ambientals causades pels impactes del Canvi Ambiental Global

Objectius

El principal objectiu de l’estudi és identificar casos de comunitats del Sud i del Nord Global de migracions ambientals causades per variacions sobre el vector aigua i afectacions al Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament, dret a l’alimentació i dret a la salut, així com el deteriorament ecosistèmic dels seus hàbitats a causa del canvi ambiental que augmenta el risc de migracions ambientals.

S’analitzaran les causes sistèmiques que generen les vulneracions identificades i les migracions forçades, partint de la hipòtesi que tindran vinculacions amb els models socioeconòmics del Nord Global.

En la recerca volem identificar casos de casa nostra, com a mínim un, d’un conflicte socioambiental del territori català on es donin vulneracions similars a causa de la crisi ambiental global que poden generar migracions ambientals.

Contingut

 1. Mapatge de casos

 2. Selecció de casos de comunitats a estudiar

 3. Diagnòstic i anàlisi de casos

 4. Proposta de metodologia d’elaboració de l’estudi

 5. Conclusions i reflexions

Metodologia

Es demana un treball inicial de cerca i revisió bibliogràfica i de literatura gris dels casos per a la selecció de casos rellevants per a l’estudi; aquesta revisió es farà amb el suport de l’equip coordinador de l’estudi.

Anàlisi i diagnosi contrastada amb fonts primàries, si és possible, i definició d’un qüestionari/entrevista que es pugui fer a distància per tal d’analitzar i contrastar dades. Anàlisi comparat de les diferents experiències i anàlisi causal. Anàlisi Nord-Sud i de causes sistèmiques.

Suggeriment de casos que l’equip ha pensat:

 • Xile, privatització de l’aigua, canvi climàtic i sequeres

 • Agroindustria – a determinar

 • Cartagena de Indias, Colòmbia – afectacions a les activitats socioeconòmiques locals

 • Delta de l’Ebre – regressió del delta per falta de sediments i augment del nivell del mar

 • Àfrica

 • Múrcia – regadius i afectacions al Mar Menor

 • Plantes embotelladores del Montseny

 • Contaminació química de l’Ebre a Flix

 • Contaminació d’aqüífers per purins

 • Sobreexplotació d’aqüífers per la indústria hotelera en el litoral català

 • El riu Gállego contaminat per lindà

 • Les sequeres derivades del canvi climàtic

 • L’acaparació de reserves d’aigua per grans empreses: Nestle, etc.

 • Altres

Cronograma

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Cerca i revisió bibliogràfica

Selecció de casos

Entrevistes

Redacció informe

Seguiment i coordinació

Entrega informe

Revisió

Publicació

Entrega i producte esperat

Cal entregar un estudi final i un article-resum del mateix estudi per a facilitar-ne la difusió i col·laboració en les tasques de difusió.

Pagament

El pagament es farà un cop publicat i presentat l’informe mitjançant transferència bancària.

Cost del servei: 3.000,00€ amb IVA inclòs.

Candidatures

Les persones o organitzacions interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae (o experiència de l’organització) en arxiu pdf a: aigua@esf-cat.org indicant la referència REF: MigracionsAigua

Data límit de presentació de candidatures: 15 de febrer de 2022