Convocatòria: Il·lustració d’un conte infantil

Oferta finalitzada | CONVOCATÒRIA: 

IL·LUSTRACIÓ D’UN CONTE INFANTIL AMB TEMÀTICA POBRESA ENERGÈTICA, IMPACTES EN LA INFÀNCIA I ORGANITZACIÓ

 Objectiu de l’encàrrec:

Fruit de la col·laboració entre Enginyeria sense Fronteres i l’Aliança contra la Pobresa Energètica ha sorgit la proposta d’elaborar conjuntament un conte sobre els impactes de la pobresa energètica en la infància. 

El present encàrrec té com a objectiu la il·lustració d’un conte infantil sobre els impactes de la pobresa energètica en infància i adolescència, que comprengui també la importància de l’organització col·lectiva i els moviments socials, des d’una perspectiva de drets energètics.

El conte es preveu en format d’àlbum il·lustrat i tindrà una extensió aproximada d’entre 8 i 10 dobles cares.

 

Metodologia:

Es faran tres reunions amb el grup de l’Aliança contra la Pobresa Energètica on hi ha les persones encarregades per escriure el conte i proposar-ne el contingut. Paral·lelament i durant unes setmanes la il·lustradora farà una proposta d’il·lustració dels continguts creats (tipus story board i presentació de disseny de personatges).

El conte està pensat com una creació col·lectiva que sorgeix de l’experiència del dia a dia de les famílies de l’APE i, per tant, l’assistència a aquestes reunions permet apropar-se una mica més a la realitat del col·lectiu. 

Es farà una revisió del conjunt final per part del grup de seguiment de l’APE.

 

Proposta de pla de treball/Cronograma:

 

  1-15 maig 2021 Maig 2021 Juny 2021
Reunions de creació de continguts      X  
Proposta d’il·lustració     X  X 
Revisió i edició   X

 

 Entrega i producte esperat

Caldrà entregar les il·lustracions finals amb el format que s’estableixi.

 

Pagament

El pagament es farà un cop entregades i revisades les il·lustracions per transferència bancària. Cost del servei: 1.200,00€ IVA inclòs.

 

Candidatures

Les persones o entitats interessades poden enviar una carta de motivació i el seu portfolio a: sensibilitzacio@esf-cat.org indicant la referència REF: Conte pobresa energètica.

Data límit de presentació de candidatures:  26 d’abril de 2021.

 

descarrega la convocatòria