CONVOCATÒRIA PER A COBRIR SUBSTITUCIÓ TEMPORAL PLAÇA AUXILIAR PROJECTES seu Barcelona

Oferta finalitzada | CONVOCATÒRIA PER A COBRIR SUBSTITUCIÓ TEMPORAL PLAÇA AUXILIAR PROJECTES seu Barcelona

Enginyeria Sense Fronteres és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.

A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

OBJETIUS GENERALS

Donar suport a l’àrea de Projectes Sud de l’Associació.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

  • Suport en la preparació de formulacions per a finançadors

  • Suport a la resolució dels requeriments de finançador

  • Revisió d’informes tècnics. Impressió i preparació de lliurament en l’informe (virtual/presencial), Revisió fonts de verificació
  • Revisió d’ informes econòmics, del compendi de factures i Gestió factures Nord
  • Suport a la dinamització d’activitats en diversos municipis en coordinació amb el voluntariat i els ajuntaments

  • Gestió del mail institucional

PERFIL DEMANAT

El lloc requereix una persona amb sensibilitat envers l’associacionisme i la cooperació internacional. Es demana:

1) Sensibilitat, formació I experiència en associacionisme i voluntariat.

2) Capacitat organitzativa i de gestió.

3) Persona endreçada, metòdica i resolutiva.

Es valorarà experiència prèvia/formació en el àmbit de la gestió de projectes de cooperació aixì com experiència com a soci/a actiu/va d’ESF o organitzacions afins.

CONDICIONS DE L’OFERTA

Lloc de treball: Seu d’ESF a Barcelona combinat amb teletreball d’ acord a l’ actual context de pandèmia.

Dedicació: 25 hores/setmana. Remuneració: 1042,50 euros/mes bruts  Durada: 7 mesos (substitució temporal baixa maternal) Incorporació: Inicis de Juny

REFERÈNCIES PER CONTACTES

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a projectes@esf-cat.org en format pdf. indicant la referència REF:AUXPROJECTES21

Abans del 23 Abril del 2021

DESCARREGA L’OFERTA