Convocatòria: Plaça d’auxiliar territorial per al grup de Tarragona

 

Oferta finalitzada |

CONTEXT DE LA DEMANDA 

ESF és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.

A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

ESF defensa la necessitat d’un canvi de model energètic que sigui respectuós amb el medi ambient i els drets humans i la necessitat de caminar cap a la sobirania energètica.

El grup de Tarragona d’ESF dona suport a projectes de cooperació i solidaritat internacional relacionats amb el dret humà a l’aigua, el canvi climàtic i la preservació del medi ambient a l’amazònia equatoriana. Igualment impulsa diversos projectes i iniciatives de defensa dels drets socials i ambientals a la província de Tarragona.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR 

La plaça d’auxiliar objecte de la present convocatòria comprèn les següents funcions:

 • Tasques de coordinació i execució de les activitats programades (xerrades, cinefòrums, tallers, jornades, etc.)
 • Dinamització del voluntariat i acollida del nou voluntariat.
 • Representació d’ESF davant d’altres actors institucionals i no institucionals.
 • Enllaç i coordinació amb les persones tècniques d’altres grups d’ESF.
 • Seguiment administratiu i comptable bàsic relatiu a la formulació i d’execució dels projectes en coordinació amb les tècniques de referència.
 • Cerca de finançament.
 • Tasques de comunicació en xarxes socials.
 • Realització de la memòria d’activitats.
 • Dinamització, coordinació i seguiment dels assessoraments col·lectius de l’Aliança contra la Pobresa-Tarragona i tasques d’incidència política en matèria de pobresa energètica

PERFIL REQUERIT

 • Experiència en gestió de projectes
 • Experiència en moviments socials
 • Afinitat amb els valors d’ESF
 • Coneixements sobre temes ambientals i dret als serveis bàsics (energia i aigua).
 • Persona dinàmica, resolutiva, autònoma i amb iniciativa.
 • Excel·lents capacitats comunicatives orals i escrites, tant en castellà i català.
 • Capacitat de lideratge i coordinació d’equips de treball diversos.
 • Excel·lent ús del paquet office

Es valorarà :

 • Experiència com a soci/a actiu/va d’ESF o organitzacions afins
 • Coneixement de gestió web i xarxes socials.
 • Estudis de grau superior

CONDICIONS DE L’OFERTA

 • Jornada: 20 hores setmanals. (horari flexible)
 • Lloc de treball: Tarragona 
 • Data d’incorporació: Immediata (abril 2021)
 • Durada: 10 mesos
 • Retribució: 833,98 € bruts mensuals

CALENDARI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Presentació de candidatures: fins el 28 de març

Entrevistes: entre 29 de març i 1 d’abril

Inici: 6 d’abril

REFERÈNCIES PER CONTACTES

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a: organitzacio@esf-cat.org, indicant la referència: REF:2021/AUX-TGN

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE SOL·LICITUDS: 28 de març de 2021

INCORPORACIÓ: 6 d’abril de 2021

Descarrega la convocatòria