El Grup de Suport mutu de l’APE: una eina d’empoderament i de salut.

El Grup de Suport mutu de l’APE: una eina d’empoderament i de salut

Segons la Declaració Universal dels Drets Humans, “tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, tant per a ella com per a la seva família, salut i benestar, especialment pel que fa a l’alimentació, la vestimenta, l’habitatge, la assistència mèdica i els serveis socials necessaris “. De fet, l’accés a un habitatge adequat ha Estat reconegut com un dels determinants socials de les desigualtats en salut (Comissió per Reduir les Desigualtats Socials en Salut a Espanya) i s’han documentat diversos impactes negatius de la inseguretat residencial sobre la salut física i mental de les persones.

L’accés als subministraments bàsics es sens dubte un aspecte essencial d’un habitatge digne. L’aigua i l’energia no només possibiliten les tasques de cures i el confort tèrmic, entre altres necessitats vitals, sinó que també possibiliten la interacció i participació social a través d’l’ús d’aparells elèctrics. Un estudi exhaustiu realitzat per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i el Grup d’Habitatge de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, mostra com l’accés inadequat o insuficient a l’habitatge i / o subministraments bàsics té forts impactes en la salut general, en la prevalença de trastorns crònics, en l’ús de serveis sanitaris i, especialment, en la salut mental. De fet, el 80% dels homes i el 79% de les dones entrevistades en aquest informe presentava riscos de patir problemes de salut mental, quan aquests indicadors en la població general són del 14,5% i del 19,5%, respectivament.

El no poder mantenir la casa a una temperatura adequada, no poder fer front de les factures o no poder, si més no, regularitzar els subministraments, genera forts sentiments d’ansietat, d’impotència i de culpa en les famílies, que es veuen obligades a lidiar amb aquests problemes de manera individual i, sovint, es senten estigmatitzades i faltes de suport. Conscients d’aquests malestar, proposem abordar-los de manera col·lectiva i política, amb l’objectiu últim d’aliviar la responsabilitat que actualment senten les famílies al propi sistema i model energètic, basant-nos en que l’accés als subministraments bàsics com un dret de les famílies que mai hauria de dependre de la seva capacitat de pagament.

El grup de suport mutu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica és un espai on ens ajuntem, compartim preocupacions i ens acompanyem des d’allò proper i el concret. Es tracta d’una eina d’empoderament, a l’igual que els assessoraments col·lectius quinzenals, però en aquest cas està pensat amb un funcionament que posa èmfasi en la salut i que es desenvolupa des d’un espai de seguretat i confiança més reduït, que generi aquesta xarxa en la qual sostenir, entre tots i totes, els malestars i impactes del model energètic en què vivim però también altres vulneracions i situacions fruit de tants altres eixos de desigualtat: la realitat material i econòmica de cadascú, el gènere, la diversitat funcional, l’edat, la situació de salut, etc. Es un lloc on segar aquestes cadenes que ens oprimeixen com a individus, sent conscients d’elles, generant benestar i dignitat de forma col·lectiva.

Precisament sobre la qüestió dels impactes de la pobresa energètica en la salut i l’empoderament de les persones afectades, el projecte europeu EmpowerMed, on participem com a ESF, està generant diferents intervencions en el si d’una xarxa de diferents entitats a nivell de l’Europa mediterrània, que treballem en aquesta línia, generant eines, espais i tallers per a incloure una mirada sobre l’afectació en la salut i el factor de la desigualtat de gènere, en la lluita contra la pobresa energètica.

Si vols contactar amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica bé perquè tens problemes amb els subministraments bàsics bé perquè vols conèixer-los més en profunditat, pots apropar-te als seus assessoraments col·lectius els dimecres cada quinze dies a la FAVB (c/ Obradors 6-8 de Barcelona) o contactarlos per mail.
 
També trobaràs la informació més actualitzada de la seva activitat a la seva web i a les xarxes socials: twitterfacebookinstagram i canal de telegram.
 
Juntes aconseguirem acabar amb la pobresa energètica!