Convocatòria Plaça de Cooperant-Expatriat/da a El Salvador

Convocatòria Plaça de Cooperant-Expatriat/da a El Salvador


PROJECTE

Els projectes d’ESF a El Salvador es centraen en el compliment del Dret Humà a l’Aigua i Sanejament a El Salvador mitjançant l’apoderament de la ciutadania.  A través de la millora de la confiança i la seguretat en les seves capacitats, el seu potencial i en la importància de les seves accions i decisions per a generar transformacions positives es fomenta l’exercici de l’exigibilitat del dret de forma activa, enfortida i articulada. Donant continuïtat i complementant actuacions anteriors, es volen enfortir expressions territorials de defensa del Dret Humà a l’aigua i de la gestió pública i comunitària: les taules territorials i les xarxes de sistemes comunitaris d’aigua.

RESPONSABLE COOPERANT A EL SALVADOR

 L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres requereix la incorporació de el/la Responsable de projectes a El Salvador d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) per tal d’ acompanyar els projectes i el Programa que duem a terme actualment a El Salvador.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Representació d’ESF davant diverses institucions, tant en el marc del projecte com fora del mateix: cooperació espanyola, finançadors en general, institucions governamentals salvadorenques, organitzacions locals i estrangeres, coordinadora d’ONGs, etc.
 • Aspectes legals: realització de tràmits necessaris vinculats amb l’estança del personal expatriat i voluntari i el funcionament d’ESF al país (tramitació de residència de les persones desplaçades a terreny, mantenir legal la situació d’ESF al país, compliment de les obligacions tributàries, laborals i altres).
 • Coordinació, gestió i seguiment del personal voluntari d’ESF desplaçat a terreny, així com d’altres persones expatriades d’ESF al país. Contractació, gestió i seguiment del personal local que ESF pugui tenir a terreny.
 • Funcionament de l’oficina a El Salvador: contractacions, adquisicions de serveis, manteniment de vehicles, realitzar pagaments. Seguiment pressupostari dels fons destinats a funcionament d’ESF El Salvador
 • Coordinació i gestió de tots els projectes de cooperació de l’entitat a El Salvador actualment en execució garantint-ne el compliment dels objectius i resultats: presentació a finançadors, seguiment i reformulació de pressupost i cronograma, seguiment tècnic i econòmic, realització de justificacions per als diversos finançadors, preparació d’auditories econòmiques, definició i seguiment d’avaluacions externes.
 • Suport i seguiment a les ONGs locals amb les que es treballa en la planificació i execució de les activitats previstes, la gestió econòmica dels fons, la coordinació de personal local a càrrec del projecte, així com qualsevol altre aspecte que es consideri necessari en funció del context/situació
 • Definir, juntament amb les organitzacions sòcies d’ESF al país i l’equip de voluntariat a Catalunya, línies estratègiques d’intervenció que permetin la definició i implementació de nous projectes i programes coherents amb els valors i la planificació estratègica d’Enginyeria Sense Fronteres. Formulació d’aquests nous projectes per a presentar-los a diferents entitats finançadores en coordinació amb el personal de projectes a la seu.
 • Coordinació amb el personal de seguiment dels projectes sud a seu per a la realització de totes les tasques detallades per tal de facilitar el seguiment mutu de les activitats.
 • Dinamització del grup de voluntariat a Catalunya: es requereix la comunicació fluïda amb el grup mitjançant reunions telemàtiques periòdiques així com l’enviament d’informació per diversos canals que permetin al grup fer el seguiment de l’avanç dels projectes i participar en la definició de noves accions.
 • Avaluació de les organitzacions sòcies locals actuals i Identificació de noves organitzacions amb qui desenvolupar noves línies d’intervenció a El Salvador.
 • Recerca de finançament sud mitjançant la realització d’assessories tècniques​.
 • Donar suport i promoure altres activitats d’ESF al país que es consideri necessari.

PERFIL REQUERIT

 • Experiència en la gestió de projectes i/o programes de cooperació al desenvolupament, havent elaborat informes tècnics i econòmics per organismes espanyols
 • Domini del cicle de projectes i específicament del Marc Lògic.
 • Experiència en cooperació al desenvolupament al terreny, preferiblement a El Salvador o Centreamèrica.
 • Experiència en projectes de defensa del Dret Humà a l’ Aigua
 • Capacitat per treballar en equip, iniciativa i pro activitat. Es requereix una persona motivada per treballar amb persones de diferent cultura i manera de pensar. S’espera d’ella una gran disponibilitat i flexibilitat especialment per al treball amb voluntariat i a distància.
 • Autonomia, capacitat organitzativa i de gestió.
 • Alta capacitat de comunicació i representació.
 • Sensibilitat amb els temes de Cooperació.
 • Excel·lent nivell de redacció en castellà i català.
 • Informàtica: Domini de l’Excel i coneixement de les altres aplicacions del paquet Office.
 • Carnet de conduir

ES VALORARÀ

 • Nombre d’anys d’experiència en la gestió de projectes per organismes espanyols, específicament l’AECID i en cooperació al desenvolupament a El Salvador (o Centreamèrica).
 • Experiència de treball en campanyes d’incidència política.
 • Sensibilitat i/o experiència de treball en projectes amb component de treball en canvi climàtic.
 • Capacitat d’anàlisi política de context
 • Formació en l’àrea de l’enginyeria o arquitectura, coneixements en:
 • Hidrologia, hidràulica i hidrologia aplicada.
 • Gestió, planificació i protecció de recursos hídrics.
 • Experiència com a soci actiu d’ESF o organitzacions afins.

CONDICIONS LABORALS DE L’OFERTA

 • Lloc de treball: Oficina d’ESF a San Salvador amb desplaçaments periòdics a l’àrea rural. Seu d’ESF a Barcelona.
 • Jornada de 40 hores setmanals.
 • Retribució de 28.579 €euros bruts anuals (dietes incloses)
 • Incorporació immediata
 • Durada fins a final 2021 amb possibilitat de continuïtat

REFERÈNCIES PER CONTACTES

Les persones interessades poden enviar una carta d’intencions i el seu Currículum Vitae en format pdf a projectes@esf-cat.org  indicant la referència REF: 2020_ELSALVADOR

DATA LÍMIT PER ENVIAR EL CV: 07/02/2020

 

Descarrega aquí l’oferta en pdf