Portem els Drets Humans i la Justícia Global als instituts!

Portem els Drets Humans i la Justícia Global als instituts!

Guia per a la introducció de la justícia global, la igualtat de gènere i els drets humans en el currículum cientificotecnològic de secundària obligatòria i en la modalitat de Ciències i tecnologia de batxillerat

La “Guia per a la introducció de la justícia global, la igualtat de gènere i els drets humans en el currículum cientificotecnològic de secundària obligatòria i en la modalitat de Ciències i tecnologia de batxillerat” sorgeix de l’encàrrec de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat per tal de crear una eina que proporcioni recursos al professorat per tal d’introduir la Justícia Global al currículum escolar de secundària. En l’elaboració hem col·laborat amb el programa municipal de Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans i amb l’equip directiu de l’Institut Baldiri Guilera.

Com a resultat, hem elaborat aquesta guia que divideix els recursos en 5 temàtiques actuals: el Dret humà a l’aigua i al sanejament, la pobresa energètica, les migracions climàtiques, les persones defensores del medi ambient i els minerals estratègics, residus electrònics i obsolescència programada. Tot això, contemplant els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. La guia, que segueix la meixa estructura per a cada tema per tal de ser més dinàmica, inclou una recopilació de recursos (documents, pàgines web d’interès, activitats d’associacions, documentals, curts, etc.) que el professorat pot utilitzar per incorporar aquestes temàtiques en la seva activitat docent.

L’elaboració d’aquesta guia representa per nosaltres una oportunitat per continuar ampliant el nostre àmbit d’actuació en activitats vinculades a l’Educació per al Desenvolupament a través de l’educació formal. A ESF creiem que hem de cooperar per a la consecució d’una societat internacional més justa, que es desenvolupi sense excloure cap persona i que alhora construeixi i posi en pràctica els drets humans fonamentals: econòmics, socials, culturals i ambientals, individuals i col·lectius, a tot el planeta. 

La Guia ha estat elaborada per sensibilitzar, tant el professorat, com l’alumnat, de que la pobresa i les desigualtats entre països enriquits i empobrits, així com entre les persones, no són fenòmens casuals, sinó que hi ha relacions d’interdependència passades i presents, que s’han d’identificar amb claredat per ser eliminades i avançar cap a la justícia global. 

Pots descarregar-te-la aquí: