I Trobada internacional d’experiències i pràctiques per una transició energètica: cap a la fi de la pobresa energètica

I Trobada internacional d’experiències i pràctiques per una transició energètica: cap a la fi de la pobresa energètica

La pobresa energètica és una de les principals conseqüències dels models energètics actuals. Les polítiques energètiques afecten directament i de múltiples formes al conjunt de la població, no només a la vida de les persones i famílies que no poden assumir el pagament dels subministraments bàsics o una part d’ells. Basats en l’actual sistema extractivista, aquests models perpetuen la impunitat, utilitzen l’energia com un bé privat, generen beneficis econòmics per a les grans empreses, obstaculitzen propostes de transició social i ambiental, i repercuteixen diàriament en la vida dels éssers humans i el medi ambient.

A iniciativa de diferents grups i organitzacions de l’Estat espanyol, els dies 8 i 9 de novembre de 2019 es reuniran a Barcelona experiències de diferents països, tant del sud com del nord global, que qüestionen les polítiques energètiques actuals i treballen per transformar-les. La trobada busca conèixer i debatre diverses propostes internacionals que caminen cap a la transició energètica democràtica, així com consensuar estratègies i línies bàsiques per erradicar la pobresa energètica a l’Estat espanyol.

Aviat us enviarem informació detallada del programa. De moment us convidem a reservar la data a les vostres agendes i a compartir aquesta invitació amb totes aquelles organitzacions i persones que puguin estar interessades en assistir.

Alianza contra la Pobreza Energética (APE)
Fundación Rosa Luxemburg
Associació catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME)
Tradener