Convocatòria Plaça de Cooperant-Expatriat/da a Moçambic

Des d’ESF obrim convocatòria per a cobrir una plaça de cooperant-expatriat/da a Moçambic en matèria de gestió de residus.

EL PROJECTE

El projecte treballa en la línia de la gestió de residus sòlids, en la sensibilització de la població local en la separació i reciclatge, sobretot de residu orgànic (compostatge) i en una major cohesió entre els actors locals del sector. Tot això a través de la Ràdio Comunitària com a mitjà de cohesió amb la població. L’objectiu és continuar treballant en favor de la millora de les condicions de vida dels districtes de Kamaxaquene i Ka-Muvucuane, est ultimo considerat l’anell verd de la capital.

Per a aquest objectiu es planteja treballar en la consolidació del programa de residus a la Ràdio Comunitària al barri de Maxaquene “A” per mitjà de l’apropiació i participació de la comunitat (incloent-hi actors com la població, les autoritats locals, els grups minoritaris), i que esdevingui una eina de treball de les associacions que treballen al districte i una via per a la promoció d’activitats relacionades amb GRSU.

Havent identificat la deficient gestió dels residus sòlids urbans com una de les principals problemàtiques que viu en els districtes, se li dedicarà atenció especial, promocionant les bones pràctiques a través de la conscienciació de la població, la millora en l’eficiència de la recollida a nivell de llar i el paper dels alumnes de les escoles com a potencials activistes locals, així com l’enfortiment de les associacions que treballen en aquesta àrea.

Trobaràs tota la informació aquí

Les persones interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae a: organitzacio@esf-cat.org indicant la referència REF: 2019/ResidusMOÇAMBIC

Nou termini: 9 de juny