Presentació de 2 manuals per a l’enfortiment i empoderament dels camperols i camperoles de la provincia d’Orellana a l’Equador

Avui 23 d’abril, diada de Sant Jordi i, per tant, dia del llibre i la rosa, volem compartir amb vosaltres 2 publicacions del nostre treball a la província d’Orellana (Equador): el Manual de monitoreo comunitario de la calidad del agua con bioindicadores i el Manual para el estudio de la fertilidad de suelos agrícolas.

Aquests manuals són fruit del treball de l’equip tècnic del Govern Autònom Descentralitzat de la Província d’Orellana (GADPO) i de les voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) en el marc del projecte “Promoción de la gestión comunitaria para una agua segura en el sector rural de Orellana (Ecuador)”.

El primer, el Manual de monitoreo comunitario de la calidad del agua con bioindicadores és una eina enfocada a facilitar l’espai d’enfortiment i empoderament dels camperols i camperoles en el control i monitoratge dels cossos hídrics de la província d’Orellana, a través de l’execució de monitoratges biològics comunitaris i el foment de les aliances entre el públic i el comunitari, sent corresponsables, com a titulars de drets, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat a l’aigua, la naturalesa i la vida.

A més, cal destacar que aquest treball és l’evolució d’una investigació científica feta durant el 2016 i consistent en una Guia de macroinvertebrados bentónicos de la provincia de orellana, treball també fet en conjunt entre les voluntàries d’ESF i el GADPO.

El segon, el Manual para el estudio de la fertilidad de suelos agrícoles també és una eina enfocada a facilitar l’espai d’enfortiment i empoderament dels camperols i camperoles però, en aquest cas, entorn de la fertilitat i ús del sòl agrícola. Tot això a través de la presa, preservació i anàlisi de mostres de sòl, de la interpretació dels resultats i la presentació d’algunes alternatives per a l’ús del sòl, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat dels sòls i la naturalesa i de millorar les condicions socioeconòmiques i ambientals de la població de la província d’Orellana.

Si bé les temàtiques poden semblar distants, els 2 manuals són complementaris i estan sent utilitzats en la dinamització dels processos de control de les aigües i la creació d’alternatives sostenibles i amigables amb el medi ambient. Tot això en una província on la densitat d’extracció hidrocarburífera i l’auge de les plantacions de palma cada vegada és més important.

Destacar que ambdós manuals han sigut dissenyats amb un llenguatge inclusiu i amb ple respecte pel medi ambient i els drets de la naturalesa, transversalitzant un enfocament de drets, de gènere, ètnic i intergeneracional.