4a Trobada Nacional de Gestors Comunitaris de l’Aigua

4a Trobada Nacional de Gestors Comunitaris de l'Aigua

Juntament amb representants de les “Juntas de Agua de la Belleza” (Sol Naciente i Reina del Cisne, Los Tigres, Bajo San Miguel, Jaguar 2, el coordinador de l’Associació de JAAP’s de la Belleza) hem participat en la 4a Trobada Nacional de Gestors Comunitaris de l’Aigua organitzada per ROSCGAE (Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en la Gestión del Agua de Ecuador) el passat 1 de desembre a la Universitat Andina Simón Bolívar a Quito, l’Equador.

A la trobada es va debatir la Normativitat per al sector, la relació entre las Juntas de Agua i GADS cantonals i l’associativitat i sostenibilitat dels serveis d’aigua.

A més a més va haver-hi espai per a intercanvis d’experiències en l’àmbit nacional, fet que ens va permetre veure les semblances de les problemàtiques de les distintes Juntas del país a causa de ser una feina comunitària però també les diferències a causa de les diferents realitats demogràfiques i ambientals (Juntas de milers de persones usuàries contraposades a les de 20 o 30 persones que trobem a La Belleza o a las Juntas de la Sierra amb problemes d’abastament d’aigua, molt diferent de la situació amazònica on l’aigua és abundant però de dubtosa qualitat).

L’assistència en aquestes trobades ens fa tenir una idea més àmplia de les distintes realitats de les Juntas d’Aigua. A més, també podem crear consciència de les lluites que falten per fer a l’Equador en temàtica d’aigua. I finalment també és una porta oberta a crear vincles i xarxes futures de coneixement.

A més de l’esdeveniment en si, tot l’equip que es va desplaçar valora molt positivament l’estada a un nivell personal. Es va poder participar en un espai que era fins ara aliè per a la majoria i a altra vam poder crear vincles dins de l’Associació de JAAPs de la Bellesa per seguir creixent i avançant junts.

S’espera retornar tot l’après en la trobada en la propera assemblea de l’Associació de Juntas de Agua de la Belleza per socialitzar l’après amb la resta de companys i companyes.