Que una gota amb una altra fan un aiguat

Trobada internacional del Foro del Agua El Salvador

Ariadna Donate – Voluntària del grup El Salvador

La nostra gota d’aigua és important. Però amb una sola no podem regar les plantes de cafè, cuidar els animals, rentar roba ni hidratar-nos per estar sans. Per a això fa falta un xàfec. I és per això que ESF treballa dia a dia a El Salvador al costat de la seva contrapart ACUA per mantenir viva una xarxa d’agents que defensin el dret humà a l’aigua.

En el marc d’aquest projecte liderat pel Foro del Agua d’El Salvador, durant la setmana del 25 al 29 d’abril de 2017, va tenir lloc a San Salvador el Fòrum Internacional “Mecanismes de participació de la societat civil per a l’aplicació del Dret Humà a l’Aigua dins de la Gestió Pública i Comunitària”. El tècnic representant d’ESF, va compartir aquesta trobada amb representants del Foro del Agua El Salvador, la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua (Red VIDA), la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC) y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

L’objectiu d’aquesta trobada era promoure l’intercanvi d’experiències i recollir propostes alternatives sobre la gestió pública i comunitària d’aigua com a alternativa als APP (Asocios Públics-Privats), incidir en l’avenç i aprovació de la Llei General d’Aigües i liderar iniciatives d’incidència. En el marc d’aquest esdeveniment van tenir lloc: el Fòrum Internacional Mecanismes de participació de la societat civil per a l’aplicació del Dret Humà a l’Aigua des de la Gestió Pública i Comunitària; la Trobada Continental d’Intercanvi d’Experiències Conflictivitat i Amenaces a Defensores i Defensors del Dret Humà a l’Aigua; i visites territorials per conèixer problemàtiques, conflictes i pràctiques organitzatives al voltant de l’aigua en aquest país.

Més de 600.000 persones a El Salvador no tenen accés a aquest bé essencial i més d’1 milió tenen serveis hídrics deficients, és a dir: no tenen accés a aigua suficient, segura, acceptable, accessible i assequible. Això representaria aproximadament el 25 % de la població total del país. L’Estat salvadoreny té l’obligació, segons l’establert pels protocols internacionals, d’assegurar el dret humà a l’aigua. No obstant això, al país existeix un dany ambiental acumulat que impacta la disponibilitat d’aquesta i el seu govern no tan sols no facilita l’accés a aquest bé sinó que tal com reflecteix el manifest nascut d’aquesta trobada, obstrueix la gestió comunitària del recurs hídric. No podem oblidar que en aquesta rica Llatinoamèrica l’autogestió de l’aigua és una herència ancestral que ha permès a les seves comunitats més vulnerables accedir solidàriament a aquest recurs i sobreviure (mitjançant Juntes d’aigua a El Salvador, Aqüeductes Comunitaris a Colòmbia, Comitès d’Aigua a Bolívia i Sistemes Comunitaris a Mèxic, entre d’altres).

Els sistemes comunitaris d’aigua són els defensors dels béns hídrics i desenvolupen pràctiques de gestió participativa i solidària des dels seus usos i costums garantint-se, mitjançant la gestió col.lectiva, el dret a l’aigua. No obstant això, la gestió comunitària no és reconeguda ni socialment ni pels representants polítics. Contràriament, és perseguida i criminalitzada de diverses maneres: formes violentes de despulla de les infraestructures que han estat construïdes per les comunitats amb el seu treball comunitari (com la minga, el convite i l’ajuda mútua), amenaces d’expropiació dels sistemes, criminalització i judicialització dels defensors i defensores de l’aigua, sobreexplotació d’aqüífers, traves a les associacions comunals, persecució dels seus representants i privatització de serveis municipals. En una situació global de naturalesa complexa marcada per: l’apropiació i mercantilització del recurs, la disminució de les reserves d’aigua i l’augment de la demanda; aquests sistemes no reben cap suport de les autoritats locals, nacionals i les instàncies internacionals i pateixen constants amenaces per part dels Estats que haurien de protegir-los.

Davant del repte que suposa aquest context global es va destacar en aquesta trobada la fortalesa, capacitat de convocatòria i mobilització del Fòrum de l’Aigua d’El Salvador, la seva important articulació territorial (a través de mesas) així com la seva capacitat d’incidència cap al poder polític i legislatiu. També es va reconèixer el potencial i interès de ANDA (empresa estatal d’aigua) per donar suport a les juntes comunitàries. Davant d’aquesta situació es van plantejar les consultes populars com a mecanisme de legitimació i empoderament i la formació i capacitació per millorar l’eficiència del servei i protegir-se de l’expropiació. Per fer front a la criminalització i judicialització dels defensors i defensores de l’aigua serà necessari buscar mecanismes d’alerta primerenca així com de denúncia i defensa davant dels organismes pertinents. És imperiós mobilitzar la solidaritat local i internacional per no aïllar a aquests líders.

Sota el lema: “L’aigua no es ven, s’estima i es defensa!”, es va exigir el respecte al dret a l’autogestió dels Sistemes Comunitaris d’Aigua a El Salvador i tota Llatinoamèrica. Aquesta trobada va permetre estrènyer llaços entre els agents de canvi i seguir lluitant per portar una mica de pluja a tots els racons del país. Seguirem treballant junts per ser el xàfec que El Salvador necessita. Perquè sense aigua, no hi ha vida.