Conformació de la directiva provisional de l’Organització de Juntes d’Aigua de La Belleza
  • Promoción-de-la-Gestión-Comunitaria-1
  • Promoción-de-la-Gestión-Comunitaria-2
  • Promoción-de-la-Gestión-Comunitaria-3

Conformació de la directiva provisional de l’Organització de Juntes d’Aigua de La Belleza

La setmana passada, l’equip a terreny d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), va participar en una nova assemblea de les Juntes d’Aigua de la parròquia La Belleza, on el punt central va ser la conformació d’una Organització de 2n ordre que englobés i representés a totes les Juntes d’Aigua.

A l’Assemblea van participar-hi un total de 6 Juntes d’Aigua que representaven a 8 comunitats de la parròquia i aproximadament a unes 800 persones, tant d’origen camperol com indígena. A més, també es va comptar amb la participació i acompanyament puntual de la Junta Parroquial, del Municipi i de la Secretaria de l’Aigua.

L’assemblea va tenir lloc a l’edifici de la Junta Parroquial, que ens cedí l’auditori per a aquesta activitat. Durant l’assemblea es féu una anàlisi de l’intercanvi d’experiències a Sucumbíos, en què la majoria de persones presents vam participar, per tal de poder analitzar la situació actual de les Juntes d’Aigua a La Belleza i debatre sobre la necessitat de conformació d’una organització de segon ordre que permetés tenir una major incidència local, regional i nacional de les Juntes d’Aigua en les polítiques públiques i comunitàries de l’aigua.

El segon punt, referent a la conformació d’una organització de segon ordre, fou la part central de l’assemblea i permeté a cadascuna de les Juntes d’Aigua participants, així com a les persones de cadascuna de les Juntes que participaren en l’assemblea, posicionar-se al respecte.

D’aquesta manera, i després d’aproximadament 3 hores de debat, foren 4 les Juntes d’Aigua que prengueren la iniciativa de conformar una organització de segon ordre que englobi i representi els interessos econòmics, socials, culturals i ambientals de les Juntes d’Aigua que decideixin incloure’s a l’organització.

A més, durant l’assemblea també es començaren a definir alguns drets i obligacions de les Juntes d’Aigua i de les seves persones associades respecte a la participació en aquesta organització de segon ordre, com també s’acordà la forma d’organització i s’escollí una comissió provisional que faria les tasques de representació, així com un coordinador provisional, que en aquest cas fou el Sr. Ángel Cojitambo, un líder de la parròquia amb gran experiència en moviments socials camperols.

Les 4 Juntes fundadores són la JAAP El Palmar, la JAAP Sol Naciente, la JAAP Jaguar 2 i la JAAP Los Tigres, que representen a un total de 6 comunitats de la parròquia. Les Juntes d’Aigua Gran Puyango, El Higuerón i Unión San Miguel, sol·licitaren una pròrroga per a entrar a ser sòcies fundadores de l’organització per tal de poder consultar a les bases, ara que ja s’havien definit alguns dels mecanismes de coordinació i representació, i també els fins d’aquesta Organització de 2n ordre.

El paper d’aquesta Organització serà fonamental per a fer efectiu l’exercici del Dret Humà a l’aigua, higiene i sanejament a la parròquia, tant en aquelles comunitats on ja existeixen petites infraestructures d’accés al servei d’aigua, com també en aquelles on actualment encara no existeix cap tipus d’infraestructura.

D’aquesta manera, aquestes Juntes d’Aigua assumeixen de forma comunitària i voluntària el compromís de prestar un servei a la col·lectivitat a les comunitats de La Belleza, ja que consideren l’aigua com una font de vida per a les persones i la naturalesa, i treballaran de forma mancomunada i recolzant-se de forma puntual amb les institucions competents.