Obrim places de voluntariat i pràctiques a El Salvador

pcr-ElSalvador

Si vols col·laborar en els nostres projectes de cooperació internacional que desenvolupem a El Salvador aquesta és una bona oportunitat!

A ESF treballem des de l’any 1997 per a una gestió sostenible dels recursos hídrics, millorant la governabilitat de l’aigua donant suport i apoderant a la societat civil per construir polítiques públiques de gestió de l’aigua.

Actualment desenvolupem dos projectes. Amb el projecte que treballem la gestió de l’aigua pretenem garantir l’aplicació del Dret Humà a l’Aigua des de la Gestió Pública i Comunitària a través de la creació de mecanismes de participació de la societat civil. Amb l’altre, enfocat en temes de gènere i accés a l’aigua treballem per garantir el dret a la seguretat física i psicològica de les dones defensores del dret humà a l’aigua, integrants de 15 sistemes comunitaris i autogestionats de proveïment rural d’aigua.

Si vols col·laborar en els enllaços trobaràs tota la informació:

No deixeu passar aquesta oportunitat!