Electrifiquem amb energies renovables les zones aïllades de la Amazònia equatoriana

Instalem un sistema fotovoltaic amb energies renovables permetent que les comunitats kichwas Chuva Coha i Teresa Mama puguin obtenir energia amb un mínim impacte ambiental.

Chuva Cocha és una comunitat kitchwa formada per 18 famílies i Teresa Mama és una petita comunitat de 5 famílies. Totes dues conserven clarament la seva cultura i tradicions, tals com la llengua, les danses, l’artesania o l’arquitectura que són trets ben característics de la seva herència ancestral. Aquestes dues comunitats comparteixen l’escola, constituïda per 48 alumnes i 2 professors. A més, l’any que ve es convertirà en col·legi, el que correspondria a batxillerat, pel que es preveu un augment de l’alumnat, fet que hem hagut de tenir en compte pel dimensionament del sistema d’energies renovables.

Previ a aquesta instal·lació hem realitzat una identificació de l’escola i de la comunitat, per tal d’elaborar un estudi de demanda energètica d’aquesta i així també explicar els compromisos que havia d’agafar la comunitat i als que es comprometia ESF per tal que la instal·lació es pogués realitzar. Com en la majoria de casos de les comunitats aïllades, la logística és complexa. A causa de les condicions de l’estat del riu, juntament amb els equips de la instal·lació ens hem hagut de desplaçar amb canoa pel riu Bobonaza durant dos dies 2 dies fins a poder arribar a la comunitat.

El primer dia el vam dedicar a la capacitació o formació. Aquesta es realitza amb el suport material dels equips específics de la instal·lació i materials ad hoc per aquesta instal·lació en concret. Els 10 assistents van rebre coneixements bàsics pel manteniment i la sostenibilitat del sistema, així com mecanismes per a la identificació de possibles falles.

Des d’ESF entenem el procés d’instal·lació com una extensió pràctica de la formació. Per tant, són les mateixes persones de la comunitat qui desenvolupen la feina d’instal·lació sempre acompanyades i assessorades per l’equip tècnic. Especialment, les persones més actives a la capacitació són les encarregades de les tasques més tècniques del procés d’instal·lació, la resta de la comunitat s’ocupa més de la infraestructura. D’aquesta manera pretenem que a la comunitat es quedin, com a mínim, una o dues persones amb els coneixements suficients per poder responsabilitzar-se del manteniment del sistema.

Destaquem també la gran implicació per part de les comunitats en tot el procés, assumint el transport dels equips i dels tècnics, així com en l’allotjament i la manutenció d’aquests i en la participació activa en les jornades de formació i de treball.