Oferta Tècnic/a d’incidència política (Barcelona)

CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A D’INCIDÈNCIA POLÍTICA PER LA CAMPANYA : El preu de l’abundància, drets humans a les fosques

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES ( ESF ) convoca la selecció d’un / a tècnic/a d’Incidència Política per la camppanya d’Energia i extractives

CONTEXT DE LA DEMANDA
ESF és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.
A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.
ESF defensa la necessitat d’un canvi de model energètic que sigui respectuós amb el medi ambient i els drets humans i la necessitat de caminar cap a la sobirania energètica.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR
Responsable de la campanya Campanya El preu de l’abundància, drets humans a les fosques:

 • Formulació, execució i justificació econòmica i tècnica del projectes i cerca de finançament.
 • Interlocució amb finançadors i organismes oficials.
 • Seguiment i coordinació de les xarxes i plataformes per la sobirania energètica, impunitat de les transnacionals i ttip a escala catalana, estatal i internacional.
 • Seguiment i execució de les diferents activitats de la campanya (xerrades, jornades, rodes de prensa, espectacles de carrer, etc)
 • Dinamització i coordinació amb el grup de voluntariat vinculat a la campanya d’energia i extractives de l’entitat.

PERFIL DEMANAT

 • Formació i/o experiència en la gestió de projectes.
 • Experiencia en treball amb moviments socials, treball en xarxa i incidència política.
 • Coneixement de la problemàtica vinculada als impactes del model energètic, la impunitat de les transnacionals i la sobirania energètica
 • Excel·lents capacitats comunicatives orals i escrites, tant en castellà, català i anglés .
 • Persona dinàmica, resolutiva, autònoma i amb iniciativa.
 • Capacitat de lideratge i coordinació d’equips de treball diversos.
 • Excel·lent ús del paquet office

Es valorarà :

 • Experiencia com a soci actiu d’ESF o organitzacions afins
 • Coneixement de gestió web i xarxes socials.
 • Estudis de grau superior

CONDICIONS DE L’OFERTA

 • Jornada:25 hores setmanals.
 • Lloc de treball: Seu d’Enginyeria Sense Fronteres a Barcelona (Múrcia 24, baixos)
 • Data d’incorporació: Inmediata
 • Retribució: 14.445 euros /any brut.
 • Flexibilitat horaria i disponibilitat per viatjar

REFERÈNCIES PER CONTACTES
Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions en pdf , a : organitzacio@esf-cat.org , indicant la referència REF: 2016/Extractives

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV : 27 de novembre de 2016

Barcelona, 18 de novembre de 2016