2ª assemblea conjunta amb totes les representants de les Juntes d’Aigua de La Belleza, Equador

En el procés de reestructuració i millora de la gestió de l’aigua al cantó Francisco de Orellana es va veure la gran importància i necessitat de fer un procés d’acompanyament a les Juntes d’Aigua en la gestió de l’aigua i dels seus sistemes.

El passat divendres vam fer la 2a assemblea de les Juntes d’Aigua de la parròquia de la Belleza, amb qui durant aquest any 2016 hem iniciat un procés de capacitació i acompanyament per part d’Enginyeria Sense Fronteres que durarà tot l’any.

En aquesta assemblea també hem comptat amb la participació del Sr. Alfonso Puentes, representant de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE “7 de JULIO”. A la vegada, el Sr. Puentes és el representant del Consorci de Juntes d’Aigua de Sushufindi, municipi ubicat al Nord de l’Amazònia Equatoriana, i vicepresident de la ROSCGAE (RED DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE GESTIÓN DE AGUA DEL ECUADOR).

Des de la ROSGAE es treballa l’enfortiment de les polítiques públiques amb un enfocament de Dret Humà a l’aigua i en un àmbit nacional i, fins i tot, internacional, per exemple, fent propostes reformatòries a la Llei de Recursos Hídrics que regeix a nivell estatal.

Durant la seva intervenció, el Sr. Puentes va parlar de la seva experiència en al gestió comunitària de l’aigua i del perquè de treballar en forma de consorci o xarxa, idea que està molt present entre les Juntes d’Aigua de la parròquia La Belleza. Idees com l’autogestió i autosostenibilitat de les Juntes, la necessitat de fer el càlcul d’una tarifa tècnica i alhora social, reforçar l’idea del voluntariat dins les directives de les Juntes d’Aigua, el tornar a creure en el bé comú, la necessitat d’un reglament intern i de ser ferms en les decisions comunitàries i la transparència total, són alguns dels molts missatges que ha donat als representants assistents al taller.

A més, va lligar des d’una perspectiva molt interessant el treball cohesió comunitària amb la necessitat d’emprendre processos de protecció de les fonts hídriques contra els processos de contaminació ambiental.

Els representants de les Juntes d’Aigua de La Belleza van rebre aquestes idees com encoratjadores y van comentar-nos que donaven resposta a moltes de les inquietuds que es creen en les seves pròpies comunitats.

Actualment aquestes organitzacions estan portant a terme l’administració, manteniment i operació dels sistemes d’aigua de les seves comunitats sense que hagi existit un procés d’empoderament i apoderament real de la tasca encomanada.