Oferim pràctiques pel nostre projecte de reforç institucional i promoció social per l’aplicació de les energies renovables a Equador

ESF fa més de 10 anys que treballa a l’Amazonia Equatoriana recolzant projectes d’electrificació, entre altres activitats, durant el 2015, ESF i la AER-EEASA van desenvolupar 6 estudis d’electrificació amb renovables de comunitats aïllades. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), soci del projecte des de la seva Dirección de Energía Renovable (DNER), va aprovar finançament estatal per executar algunes d’aquestes instal·lacions durant el 2016.

La AER-EEASA afrontarà en aquest 2016 la seva primera experiència com a responsable de l’execució de l’electrificació de comunitats senceres des de la seva creació. La mateixa AER-EEASA i la resta de contraparts han demanat a ESF de continuar donant recolzament durant aquest procés. ESF ha acceptat el repte amb il·lusió, segur de poder influir per tal que l’aplicació de les instal·lacions es duguin a terme de la forma socialment més respectuosa amb les comunitats. Caldrà doncs detallar els documents que serviran pel procés de licitació pública, incloent tant les formacions que es donaran a tècnics comunitaris i usuaris en les comunitats, com detalls tècnics constructius propis de les instal·lacions fotovoltaiques en microxarxa o en sistemes individuals.

El procés per proposar els documents per la contractació (Pliegos), té en aquesta primera edició molts components innovadors ja que s’ha proposat en els estudis previs una distribució subterrània inèdita al Equador per aquest tipus de projectes. Caldrà doncs realitzar a nivell pràctic a la ciutat del Puyo alguns detalls constructius, fent un cerca de materials i equips entre distribuïdors d’aquesta ciutat i segurament a la capital, Quito.

Un cop seleccionats els executors de les instal·lacions a través de la licitació pública, AER-EEASA i ESF faran un seguiment proper de l’execució. Per les capacitacions ESF s’implicarà de forma clara, cedint els materials de formació als contractistes, i participant directament a algunes de les capacitacions a les comunitats. El procés propi d’instal·lació a les comunitats també serà seguit estretament per l’AER-EEASA i ESF: revisió d’equips i circuits, metodologia d’implicació de tècnics comunitaris en l’execució de instal·lacions, creació de les Juntas de Electrificación, etc.

Activitats

  • Creació d’elements pràctics demostratius per ser replicats en les instal·lacions.
  • Recolzament en la creació dels Pliegos contractuals amb detalls tècnics i de formacións per la AER-EEASA.
  • Acompanyament en la realització d’instal·lacions i formacions a comunitats aïllades.

Dedicació temporal

L’estància serà mínim de 3 mesos a partir del març del 2016 (data d’inici negociable)

El treball d’oficina es desenvoluparà principalment des de les oficines d’ESF a la ciutat del Puyo (Pastaza). A més es realitzarà alguna sortida de camp a les comunitats més aïllades de la província de Pastaza.

Perfil

La persona seleccionada, a més de disposar d’aptituds formatives adequades, ha de tenir la capacitat d’adaptació a entorns culturals i socials molt diferents. A més s’ha d’adaptar en equips de treball canviants.

Condicions

La persona seleccionada haurà de participar al menys a una reunió/taller amb el grup de Girona d’Enginyeria Sense Fronteres, a la ciutat de Girona. Aquest grup fa seguiment del projecte a Equador. El grup i el voluntari pactaran quin serà el feedback de informació, i que constarà al menys de la redacció d’un informe mensual i un final sobre el desenvolupament de les activitats per part del voluntari.

El projecte es podrà fer càrrec del vol internacional, de l’assegurança i d’una part de les despeses de manutenció i allotjament. Per accedir a aquestes condicions econòmiques requisit indispensable ser actualment estudiant o PAS de la Universitat Politècnica de Catalunya. Serà indispensable la firma d’un conveni amb l’associació.

Les persones interessades poden enviar carta de motivació i CV a organitzacio@esf-cat.org. Indicant la referència a l’assumpte del mail REF: PCR2016/Ecua/Energia

Trobareu tota la informació aquí