Desenvolupem taller per coordinar activitats d’enfortiment en matèria d’accés al Dret Humà a l’aigua a la regió Amazònica de l’Equador

Durant aquests primers mesos del 2016, des d’ESF hem seguit treballant de forma coordinada amb el Municipi de Francisco d’Orellana el diagnòstic de l’estat dels sistemes d’aigua i de les Juntes d’Aigua, sumant al procés el suport de la Secretaria de l’Aigua.

Ahir dimecres vam organitzar un taller conjuntament amb GADMO (Govern Autònom Descentralitzat Municipal Francisco de Orellana) i SENEAGUA (Secretaria de l’Aigua) amb la presència de les Juntes d’Aigua (JAAP) de la parròquia La Belleza amb l’objectiu de coordinar les activitats d’enfortiment i acompanyament que farem durant tot l’any en matèria d’accés al Dret Humà a l’aigua a l’Equador.
Mapa La Belleza
Al llarg del procés d’acompanyament portarem a terme un seguit de tallers i desenvoluparem diferents eines pedagògiques i un pla de formació per a l’enfortiment de les Juntes d’Aigua, on s’han establert 3 eixos de treball:

  • Dret Humà a l’aigua i participació comunitària
  • Operació i manteniment d’un sistema d’aigua
  • Gestió i administració d’un sistema d’aigua

Des d’ESF volem afrontar aquest procés des d’una vessant d’empoderament de la comunitat sense deixar enrere temes transversals que creiem indispensables, tals com l’enfocament de drets, les desigualtats de gènere i l’organització social i comunitària.
En tots aquests punts, tenim la complicitat de totes les Juntes d’Aigua que es van mostrar amb ganes de participar activament en aquest procés i van impulsar que es fixessin les dates dels primers tallers que es realitzaran aquests pròxims mesos.
Aquest primer taller ha estat de gran importància, ja que hem comptat amb la presència de totes les parts implicades en la gestió de l’aigua i totes vam mostrar la predisposició de treballar plegades per a millorar l’accés a l’aigua, higiene i sanejament a l’àmbit rural.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En el procés de reestructuració i millora de la gestió de l’aigua al canton Francisco de Orellana s’ha vist la gran importància i necessitat d’acompanyar a les Juntes d’Aigua en la gestió de l’aigua i dels seus sistemes d’aigua.
Actualment aquestes organitzacions estan portant a terme l’administració, manteniment i operació dels sistemes d’aigua de les seves comunitats sense que hagi existit un procés d’empoderament i apoderament real de la tasca encomanada. És necessari, doncs, per tal de garantir el Dret humà a l’aigua de la població indígena i camperola, crear eines i mecanismes participatius per tal d’enfortir a les comunitats com a col·lectiu de gestió i incidència.
Aquesta feina la farem des del grup de voluntàries de Tarragona, amb el suport de l’equip tècnic d’ESF. A més, en el marc del Programa de Coneixement de la Realitat (PCR), promourem que 3 voluntàries participin activament en el projecte a terreny i formin part de l’equip que portarà a terme els tallers a les comunitats.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Durant aquest any s’ha decidit delimitar el procés d’acompanyament a la parròquia de La Belleza (d’extensió similar a una comarca catalana) d’acord amb els recursos disponibles al projecte i, sobretot, a les demandes que algunes comunitats ens han fet arribar durant la darrera part de l’any 2015.
Amb aquesta delimitació pretenem aconseguir fer un acompanyament complet durant tot aquest 2016 i constant, permetent que després es pugui reproduir a les altres parròquies del municipi en un futur.