Convocatòria oberta per l’Avaluació Final de la Campanya “El dret humà a l’aigua i al Sanejament”

El propòsit fonamental de l’avaluació és determinar en quina mesura s’han complert els objectius establerts en la formulació de la Campanya.
Per altra banda, ESF reconeix la important oportunitat que donarà aquesta avaluació per aprendre i millorar el treball realitzat fins a l’actualitat des d’una actitud critica que permeti aprofundir en el coneixement que es té de la intervenció, i d’aquesta manera aportar lliçons apreses i recomanacions per millorar les futures fases de la campanya i inclús el treball de sensibilització i incidència política de l’organització.
Per altra banda, en el Conveni signat entre ESF i ACCD (apartat 4.2) s’estableix la realització d’una avaluació tècnica de final de programa, realitzada per una entitat independent a l’estructura de l’entitat beneficiària, amb càrrec a les despeses directes del mateix.

Trobareu tota la informació als termes de referència