Instal·lem una fotovoltaica a l’escola pública de la comunitat kitchwa Jatun Molino, Equador

En la nostra feina de promoció de les energies renovables a la Amazònia d’Equador, intentant facilitar un model energètic ecològicament sensible que suposi el menor impacte ambiental i social possible i respectant la cosmovisió indígena dels pobles, de l’1 al 7 de febrer d’aquest any hem estat instal·lant, juntament amb l’empresa pública elèctrica Ambato (EEASA), una fotovoltaica a l’escola pública de la comunitat kitchwa Jatun Molino.

Durant la primera fase del projecte vam aixecar les dades georeferenciades i socioeconòmiques de les famílies sense accés a l’energia de la comunitat, l’accés a la qual sols és possible navegant amb petites embarcacions el riu Bobonaza o amb avionetes de fins a 5 passatgers.
Per tal de dur a terme la instal·lació de la fotovoltaica ens hem hagut de desplaçar a la comunitat amb canoa dues persones d’ESF i un tècnic de EEASA. Vam intentar fer el recorregut en una sola jornada però donades les dificultats logístiques pròpies de l’accés a aquestes comunitats vam haver de fer-ho en dos dies. La sortida dels tècnics estava programada amb avioneta i de nou van sorgir problemes pel clima inestable que ens va obligar a endarrerir la sortida dos dies.

Instal·lem una fotovoltaica a l’escola pública de la comunitat kitchwa Jatun Molino, Equador
A la capacitació, amb materials ah doc per a l’ocasió, van assistir 18 integrants de la comunitat. Amb suport dels equips portats fins a la comunitat es van poder fer pràctiques i demostracions i es van desenvolupar conceptes bàsics elèctrics i més específics de sistemes fotovoltaics per poder donar un manteniment preventiu i baix correctiu a la instal·lació.

Instal·lem una fotovoltaica a l’escola pública de la comunitat kitchwa Jatun Molino, Equador
El procés d’instal·lació és entès des d’ESF com una extensió de la formació, i són les mateixes persones de la comunitat qui desenvolupen la feina assessorats en tot moment per l’equip tècnic de l’expedició. Un grup de persones es van dedicar a la infraestructura, suport dels panells, construcció de la bodega d’equips i excavació de la rasa. Un altre equip es va dedicar al cablejat de les dues aules i a la connexió tots els equips de generació elèctrica.
La comunitat es va implicar en tot el procés, assumint el transport dels equips i dels tècnics, l’allotjament i la manutenció a la comunitat d’aquests últims. També van participar en les jornades de formació i de treball. Tot el procés es va desenvolupar de forma satisfactòria.

Instal·lem una fotovoltaica a l’escola pública de la comunitat kitchwa Jatun Molino, Equador
L’objectiu d’aquesta instal·lació no només implica energitzar l’escola d’aquesta comunitat amb la fotovoltaica i formar a la comunitat per dur a terme la gestió, sinó que també s’han capacitat a tècnics de l’empresa pública Ambato perquè tinguin el coneixement i l’experiència per poder dur a terme tot un procés d’aquest tipus.

Instal·lem una fotovoltaica a l’escola pública de la comunitat kitchwa Jatun Molino, Equador
Jatun Molino a la ribera del Bobonaza (Provincia Pastaza, Equador) conserva encara forts trets culturals de la seva nacionalitat com l’arquitectura, danses, música, gastronomia o artesanies. Actualment la conformen 22 famílies, aproximadament 150 habitants i disposen d’una escola amb 35 alumnes, col·legi, una pista d’aterratge i un centre comunal. D’altra banda, no disposen de sistema d’aigua ni de cap centre de salut.

Instal·lem una fotovoltaica a l’escola pública de la comunitat kitchwa Jatun Molino, Equador