Publicació dels resultats del “Monitoreo de calidad de agua con macroinvertebrados acuáticos en los sistemas hídricos de la Provincia de Orellana”.

Avui 12 de febrer, data en què es celebra el DIA DE L’AMAZÒNIA a tota la Regió Amazònica de l’Equador, traiem a la llum la publicació “Informe de monitoreo de calidad de agua con macroinvertebrados acuáticos en los sistemas hídricos de la Provincia de Orellana”.

Publicació dels resultats del “Monitoreo de calidad de agua con macroinvertebrados acuáticos en los sistemas hídricos de la Provincia de Orellana”.

Vam iniciar el projecte de forma incipient el 2014, quan la feina realitzada pel GADPO, amb el suport tècnic d’ESF, va ser escollir, eliminar i establir fins a 114 punts fixes de monitoratge a tota la província. A més, vam establir la metodologia de treball a utilitzar en aquest tipus d’anàlisis de qualitat de l’aigua pioners al país.

Després d’un any monitorant 114 punts repartits per diferents subconques i sistemes hidrogràfics de la província d’Orellana, Equador, presentem els resultats i l’anàlisi d’aquests a la societat civil organitzada (OSC) i a la població en general en format de publicació gratuïta de difusió massiva.

Publicació dels resultats del “Monitoreo de calidad de agua con macroinvertebrados acuáticos en los sistemas hídricos de la Provincia de Orellana”.

L’objectiu de l’informe ha estat iniciar la publicació de resultats de qualitat biològica dels sistemes hídrics de la província d’Orellana i establir una línia base que permeti determinar les exposicions contaminants a les quals està exposada la població de la província, les possibles conseqüències d’elles i promoure una reflexió sobre la necessitat de mitigar-les.

Per aquest any 2016, en el projecte que desenvoluparem conjuntament amb el GADPO, tenim previst realitzar un atles de les espècies de macroinvertebrats bentònics aquàtics. D’aquesta manera podrem determinar les principals famílies d’espècies, amb una definició de les principals claus per a la identificació de cadascuna de les famílies i, posteriorment, capacitar a les comunitats en aquest treball per a iniciar processos de monitoratge participatiu.

Podeu descarregar l’informe complet aquí.

3