Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos en la Provincia de Orellana (Ecuador)

La finalitat d’aquest treball és poder establir mesures de control de la qualitat ambiental i facilitar la definició d’accions que mitiguin els efectes nocius que pot tenir la contaminació sobre la salut de les persones, les activitats socioeconòmiques i la conservació d’espècies de fauna i flora presents a la regió.

Des del 2011, en el marc dels diferents projectes de cooperació internacional que ha executat ESF a Equador, hem recolzat tècnicament al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (GADPO) en el monitoratge de la qualitat de l’aire, aigua i sediments de la província d’Orellana. Després d’un any de monitoratges en punts considerats ambientalment sensibles, especialment per la seva proximitat a la industria hidrocarburífera, presentem la publicació de difusió gratuïta enfocada a les organitzacions de la societat civil (OSC) i a la població en general.

Amb aquest any ja en són cinc que presentem la publicació dels resultats d’aquests monitoratge mitjançant l’“Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos a la Provincia de Orellana”. A l’informe, a més dels resultats de tots els punts monitorats a les tres matrius analitzades (aire, aigua i sediments), també hi figuren els seus respectius anàlisis, conclusions i recomanacions.

Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos en la Provincia de Orellana

Aquest treball té per objectiu conèixer l’estat de la qualitat ambiental de la província d’Orellana a través del monitoratge de les matrius aire, aigua i sediments durant els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.

Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos en la Provincia de Orellana

Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos en la Provincia de Orellana

A partir d’aquest any 2016, el procés de monitoratge i la respectiva publicació de resultats i anàlisi ja no estan inclosos en el projecte de cooperació d’ESF, ja que l‘apoderament del procés és total per part del GADPO i seguiran amb el treball de forma autònoma i independent; sempre amb el recolzament tècnic puntual d’ESF quan considerin oportú.

Pots descarregar l’informe complet aquí.