Oferta becari/a per a la seu de Barcelona

CONVOCATÒRIA PLAÇA BECA SEU BARCELONA

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES (ESF) convoca la selecció d’un/a Becari/a a la seu de Barcelona

CONTEXT DE LA DEMANDA

Enginyeria Sense Fronteres és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.

A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

OBJETIUS GENERALS

Donar suport a l’àrea d’Administració de l’Associació.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

1) Preparació de documentació requerida per finançadors i auditories.

2) Portar documentació a l’admisntració, registre i correus.

3) Arxiu de factures i documentació oficial.

PERFIL DEMANAT

El lloc requereix una persona amb sensibilitat envers l’associacionisme i la cooperació internacional.

Es demana:

1) Sensibilitat, formació I experiència en associacionisme i voluntariat.

2) Capacitat organitzativa i de gestió.

3) Persona endreçada, metòdica i resolutiva.

Es valorarà de manera especial experiència com a soci/a actiu d’ESF o organitzacions afins.

CONDICIONS DE L’OFERTA

Tipus de contracte: Beca/pràctiques/ (imprescindible ser estudiant)

Lloc de treball: Seu d’ESF a Barcelona.

Dedicació: 20 hores/setmana.

Remuneració:650 euros/mes

Durada: 4 mesos ( amb possibilitats de continuar al setembre)

Incorporació: Immediata

REFERÈNCIES PER CONTACTES

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a organitzacio@esf-cat.org,

indicant la referència REF:16/BECAPROJECTES

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV: 14 de febrer de 2016

Barcelona, 1 de febrer 2016